NORDIC KIWI
keramisk utrustningInspiration, material,
utrustning och support -
allt för dig som jobbar med keramik och glas.


Nordic Kiwi är din återförsäljare av Ceramas produkter i Norrland -
från Borlänge/Söderhamn i söder till riksgränsen.

Genom Cerama kan vi på Nordic Kiwi erbjuda det mesta i utrustningsväg.
Vi ger dig råd och fakta om produkterna, dessutom står vi mer än gärna
till tjänst med vår yrkeserfarenhet och ger dig tips och idéer runt hantverket.


I Ceramas katalog finns:

Information:
om ugnsautomatiker, bränningsråd, glasering osv.

Råvaror: oxider, karbonater, chamotter,
lermineraler och glasyrmineraler.

Ugnar: med sättmaterial, hobbyugnar, produktionsugnar och rakuugnar.
Lergods:
deco-färger, engober,
lergodsglasyrer, lergodsleror, penselglasyrer,
porslinsfärger, överglasyrfärger, underglasyrfärger
och färgkroppar.

Stengods: engober, porslinsmassor,
överglasyrfärger, stengodsglasyrer, stengodsleror
och färgkroppar.Gjutleror och gipsformar: bruksgods, figurer,
gjutleror och hjälpmedel.

Drejskivor: dekorationskavaletter, eldrejskivor
gipsplattor, modelleringkavaletter.Verktyg och tillbehör: i form av avdrejningsjärn,
avlyftare, bambuhandtag, filtfötter, gipsverktyg
glaseringsverktyg, handskar, knivar, korkar
lerskärare, modellerpinnar, plastvaror, penslar
drejsken, slingor, hinkar, tunnor, plastsprutor,
svampar och vågar.

Priser
Vi tillämper samma priser som finns på cebex.se

Katalog
Cerama och Cebex har numera ett gemensamt sortiment med namn "Scandinavian Ceramics". Katalogen finns på svenska och på danska.
Den senaste katalogen som kom ut hösten 2018 väger drygt 1 kg och skickas inte ut separat. Skickas enbart ut tillsammans med beställningar


Nordic Kiwi AB
Västeråsen 828
845 72 Oviken

0643-100 65
070-205 48 48 (Russ)© Nordic Kiwi